Ring 2061 1294 og få hjælp nu

En fleksibel  og tilpasset indsats

Stresskonsulenten.com giver virksomheder og institutioner  mulighed for at  sætte ind over for stress  på to fronter. Den første måde er via en individuel stressterapi til medarbejderne. Her får en eller flere medarbejdere  typisk dækket udgifterne til sessioner hos stresskonsulenten.com af virksomheden. Den anden er en mere omfattende tilgang, hvor virksomheden tager  et større grad af ansvar for de stressgivende forhold. Dette gøres gennem igangsættelsen af målrettede kursusforløb i  virksomhedens ledelse og er typisk koblet til udarbejdelsen af en stresspolitik for arbejdspladsen. Der udbydes pt. to  slags af disse kurser (se forneden).


Individuel terapi til medarbejder

Efter aftale med virksomheden og den enkelte medarbejder aftales et behandlingsforløb. Virksomheden og den ansattes familie orienteres om symptomer, stressforløbet og behandlingen. Efter stresskonsulenten.com's anbefaling for den enkelte medarbejder og virksomheden aftales det, i hvilken udstrækning, der er behov for yderligere opfølgning. Det anbefales dog som minimum, at der lægges en opfølgningsplan for medarbejdere, der har været i behandling. Det kan  uden en opfølgningsplan  være meget vanskeligt at vende tilbage på jobbet. Stresskonsulenten.com står for papirarbejdet  og kontakten med virksomheden og medarbejderen får ro til at  komme oven på igen. Planlægningen af en tilbagevenden til  arbejdet foregår typisk med Stresskonsulenten.com som mellemled.

 


Kursus A: Spot stress-symptomerne  i tide

Det kan være en overordentlig dyr affære at have en stressramt medarbejder, og en forbyggende indsats vil altid være at foretrække frem for  at afhjælpe problemerne efter virksomhedens medarbejdere  er stressramt. Kursus A fokuserer på at  give personaleledere, HR-ansvarlige eller personaleafdelingen i virksomheden redskaber til at kunne forebygge, spotte og hjælpe medarbejdere, der er på vej ind i stress.


Kursus B: Stop stressen  inden det er for sent

Hvis en virksomheds ledelse kan konstatere, at medarbejderne allerede er stressramte vil Kursus B være at foretrække. Her  går Stresskonsulentten.com ind med  målrettede behandlingsforløb parallelt med kurser på ledelsesniveau med fokus på stresshåndtering og stressforebyggelse. Arbejdet er meget tit koblet md udarbejdelen af en stresspolitik. Det er meget vigtigt for den enkelte medarbejder og virksomheden, at behandlingen planlægges og startes op hurtigst muligt.


Omfanget af et kursus aftales med  pågældende virksomhed eller institution.


Referencer  kan læses her.

 


Katrine   Marie Jensen • tlf.: 2061 1294 • km@stresskonsulenten.com

Copyright © Stresskonsulenten 2018